Diesellok Z70 746

Kopplingsschema och beskrivning

Backup-kretsen här med tre kondensatorer och uppladdningsbegränsaren kopplas ju normalt till två lödöar på dekodern. Eftersom plus-matning till lampor/leds (märkt Vcc) är detsamma som plusanslutningen för backup så har jag kopplat kondesatorerna till Vcc. Blev lite enklare så och bara en tråd som kopplas direkt på dekoderkortets (-). Med bara 300 uF så valde jag motståndsvärde 27 ohm i stället för 100 ohm som ESU anger. Motståndet gör ju att uppladdningsströmmen begränsas lite. Dioden gör att urladdningen inte begränsas.

Lysdioderna för strålkastarna är kopplade i serie och med 15 kohm förkopplingsmotstånd.

Det blir lätt ett ormbo med många trådar och det är lite svårt att i denna bild urskilja detaljerna vid en första anblick. Till vänster i B-änden syns den nya högtalaren som jag isolerat med lite tjockare tejp och fixerat med lite skumplast och på ett sätt så att den inte ligger an mot kugghjulet i botten. Här syns också motståndet och trådarna till B-ändens lysdioder.

I mitten ser man den enda tråden inlödd på dekodern. Man bör vara van att löda små saker på kretskort för att inte riskera att fördärva dekodern. Under dekodern syns en av kondensatorerna. Jag har cyanolimmat en på varje sida om motorn.

Till höger är det extra grötigt men här sitter en kondensator lodrätt ner i snäckhålet och med lite marginal mot snäcka och drev. Kondensatorns trådar är vända uppåt och plustråden går direkt till Vcc vilket också gör att den sitter fixerad utan att jag limmat den. Minustråden är vinklad (i bilden hitåt och sen åt vänster) och sedan lödd mot motstånd/diod och vidare till dekoderns minus. Trådarna från de andra två kondensatorerna är lödda på kondensatorn i snäckhålet. Även 15 kohms-motståndet för A-ändens lysdioder är inlödd direkt på denna kondensator som ju agerar lite som kopplingspunkt.