Ellok Trix Ub 709 Funktions-mappning

För att du ska slippa grotta ner dig i detta loks dekoder så har jag försökt göra det här med funktions-mappning tydligt på denna sida. För de CV-värden jag inte berör här kan du i stället kika i Märklins manual som du finner här .

Original mappning (OBS! CV31=17 när man läser och ändrar dessa)

CV In Villkor Ut Beskrivning
260-262 0 32 80 F0 tänder ljuset bak vid backgång
263-265 0 16 81 F0 tänder ljuset fram vid gång framåt
266-268 5 0 114 F5 slår av bromsgnissel
269-271 3 0 178 F3 Signalhorn lång - Ljud #2
272-274 4 0 112 F4 ABV från (snabbare reaktion vid rangering)
275-277 7 0 177 F7 Signalhorn kort - Ljud #1
278-280 15 0 113 F15 Rangeringsfart
281-283 2 0 176 F2 Ljud till
284-286 6 0 190 F6 Påkopplingsljud - Ljud #14
287-289 8 0 191 F8 Avkopplingsljud - Ljud #15
290-292 10 0 192 F10 Tryckluft - Ljud #16
293-295 14 0 193 F14 Sandning - Ljud #17
296-298 9 0 189 F9 Buffert mot buffert - Ljud #13
299-301 10 0 255 Används ej, 255 deaktiverar
302-304 11 0 185 F11 Fläktljud - Ljud #9
305-307 12 0 187 F12 Kompressorljud - Ljud #11
308-310 13 0 188 F13 Strömavtagare ljud upp/ner - Ljud #12
311-313 14 0 255 Används ej, 255 deaktiverar
314-316 255 0 255 Härifrån lediga rader
...
497-499 255 0 255 Sista mappningsraden

Varje rad (mappning) består av tre CV-värden. Det första är "In" som normalt är numret på funktionsknappen (F0 i första raden). Det andra är "Villkor" som kan vara riktningen loket går i eller om det står stilla. Man kan t ex få automatiskt helljus när loket börjar rulla. Det tredje värdet "Ut" anger vad som ska ske. En ljusutgång, en aux-utgång, eller ljud. Märklin/Trix kallar dem nåt annat men jag tycker In/Villkor/Ut gör det hela tydligt.

Det finns 80 rader varav 18 är utnyttjade. Jag valde att ändra In-värdena för att flytta om som jag ville ha det, men det går lika bra att ändra i Ut-kolumnen. Råkar man ha samma funktionsknapp på två rader med olika ljud så spelas två ljud samtidigt.
Tabell som visar de olika villkoren

Värde Betyder
0 Alltid
4 Loket ska stå stilla för att villkoret ska uppfyllas
8 Loket ska köra för att villkoret ska uppfyllas
16 Loket ska köra framåt för att villkoret ska uppfyllas
32 Loket ska köra bakåt för att villkoret ska uppfyllas
64 Omvänd funktion - För att t ex aktivera något om en funktionsknapp är från
128 Tillslagsflank - ej testat än
192 Frånslagsflank - ej testat än

Denna tabell visar vilka värden på "Villkor" man kan ange. 16 och 32 används för automatisk ljusväxling. 4 skulle kunna användas för att tända hyttbelysning när loket står stilla. 8 kan användas för att slå på helljus när loket rullar. Roligt med automatik men jag föredrar att som i verkligheten styra detta manuellt.
Tabell som visar de olika värdena för "In och Ut"

Värde In/Ut Beskrivning
0 F0 Funktionsknapp F0
1 F1 Funktionsknapp F1
2 F2 Funktionsknapp F2
3 F3 Funktionsknapp F3
... ... och så vidare
15 F15 Funktionsknapp F15
64 Alltid Ej testat
66 Fartändring? Ej testat
67 Riktningsändring Ej testat
68 Sensor 1
69 Sensor 2
79 Slumpmässig Ej testat
80 Lampor bak Fram enligt Märklins manual men det är fel
81 Lampor fram Bak enligt Märklins manual men det är fel
82 Aux 1 Denna utgång är kopplad lampor bak för att ge helljus
83 Aux 2 Denna utgång är kopplad lampor fram för att ge helljus
84 Aux 3 Extra utgång
85 Aux 4 Extra utgång
86 Aux 5 Extra utgång
87 Aux 6 Extra utgång
112 ABV från För att koppla ur accelerations- och broms-ramper
113 Rangeringsläge Ger 1/2 fart, 1/4 fart osv se tabell
114 Bromsljud från Stänger av bromsgnisslet
117 Ljud från För att tysta ljudet i tunnel t ex
118 Något med bromsljudet ???
160 Logisk flagga 1 Se beskrivning nedan
161 Logisk flagga 2
162 Logisk flagga 3
163 Logisk flagga 4
164 Logisk flagga 5
165 Logisk flagga 6
166 Logisk flagga 7
167 Logisk flagga 8
168 Timer 1 Ej testat
169 Timer 2
170 Timer 3
171 Timer 4
176 Grundljud Ljud till och från
177 Ljud #1
178 Ljud #2
179 Ljud #3
180 Ljud #4
181 Ljud #5
... ...
204 Ljud #28

Denna tabell visar alltså både In(gångar) och Ut(gångar). Man kan nämligen, i många fall, använda det man styrt ut även som ingång. Funktionsknapparna på 0-15 är ju självklara. 64-79 har jag inte testat. 80-87 och 176-204 är också lätt att begripa. Men dessa logiska flaggor då, som jag väljer att kalla dem?.....

Med de logiska flaggorna kan man skapa "och"-villkor. Säg att du vill att något ska ske när två funktionsknappar är aktiverade. Ett bra exempel kan vara detta med helljus. F0 är ju normalt tillslag av ljuset. Om man väljer F1 för att slå på helljus så vill man väl att F0 (halvljus) också är till innan helljuset tänds.

Se exemplet nedan som jag tror gör det hela tydligt. Den logiska flaggan 1 ger här en "och"-funktion för F0 och F1 och styr sen helljuset. Båda knapparna måste vara till. För dig som vill införa hel- och halvljus funkar detta. Aux 1 och Aux 2 är alltså kopplade till ljusutgångarna redan i detta lok. Fyra lediga mappningsrader åtgår. Kom ihåg att sätta CV31 till 17 först.

CV In Villkor Ut Beskrivning
314-316 0 0 160 F0 slår till logisk flagga 1
317-319 1 0 160 F1 slår också till logisk flagga 1
320-322 160 32 82 Logisk flagga 1 tänder helljuset (Aux1) bak vid backgång
323-325 160 16 83 Logisk flagga 1 tänder helljuset (Aux2) fram vid gång framåt

För att få halvljus måste denna ändring också göras. Ljusstyrkan är ju en smaksak kanske. Bara att laborera med mitt förslag "2".

CV Från -> Till Beskrivning
113 255 -> 2 Dimmat ljus bak
117 255 -> 2 Dimmat ljus framOm man vill korrigera ljudstyrkor så ligger ju total volym på CV63, Grundljudet på CV300 och Ljud #1 på 301 osv. För att justera ljudstyrkor på CV300 och framåt ska du först sätta CV31 till 16.


Lycka till!